KONTAKT

ATCL, k.s.
Adámiho 8, 841 05 Bratislava

Spoločnosť ATCL, k.s. je členom v týchto profesijných komorách >>
Viď certifikáty spoločnosti >>


adresa kancelárie:

TECHNOPOL TOWERS
Kutlíková 17
852 50 Bratislava

IČO: 35 744 545
IČ DPH: SK2020220246

Výpis z obchodného registra:
Obchodný register OS BA I.
vložka 397/B, oddiel: Sr

 


Alexandra Lecká // recepcia
tel.: +421/2/63 53 1354
tel.: +421/905 761 134
e-mail: atcl@atcl.sk

Jozef Lecký // partner pre účtovníctvo a dane
tel.: +421/905 456 700
e-mail: lecky@atcl.sk

Daniela Lecká // partner pre audit a znalectvo
tel.: +421/905 234 800
e-mail: lecka@atcl.sk

Nikola Lukačovičová // účtovníčka
tel. +421/2/63 53 1354
tel. +421/905 761 134
e-mail: atcl@atcl.sk

Pavol Volf // znalec
tel: +421/905 761 134
e-mail: volf@atcl.sk

Ľubor Varga // znalec
tel: +421/905 761 134
e-mail: varga@atcl.sk

Technopol

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť

Uložiť