CERTIFIKÁTY

Sme členmi nasledovných profesijných komôr:

skau-logo

Slovenská komora audítorov // www.skau.sk

skdp_novelogo

Slovenská komora daňových poradcov // www.skdp.sk

logo-skcu-w70

Slovenská komora certifikovaných účtovníkov // www.skcu.sk

Spoločnosť, alebo jej zodpovední zástupcovia majú nasledovné licencie:
http://jaspi.justice.gov.sk/jaspiw1/htm_reg/jaspiw_mini_regz_zoosvedcenie-skdplicenncia-skau
diplom-skau-ias-ifrsdiplom-ifrs-expertznalec ATCL