OSTATNÉ SLUŽBY

Ostatné služby poskytované našou spoločnosťou:

rešerše údajov uvedených v Obchodnom vestníku prípadne v iných právnych predpisov podľa Vašich požiadaviek napríklad sledovanie dlžníkov v konkurze, atď.)

práce súvisiace s transformáciou spoločnosti alebo zmeny právnej formy

spolupráca alebo vypracovanie konsolidovanej účtovnej závierky

spolupráca alebo vypracovanie výročnej správy spoločnosti

poradenstvo (účtovné, daňové a ekonomické)

vypracovanie podnikateľských zámerov pre potreby investora, banky, atď.

vypracovanie smerníc, ktorých potreba vyplýva z osobitného predpisu napríklad smernica pre vedenie účtocníctva, odpisový plán, archivačný poriadok

ostatné služby podľa požiadaviek klienta napríklad finačná analýza, majetková analýza, atď.

Výstupy z poskytnutých služieb vieme pre Vás zabezpečiť aj v nemeckom a anglickom jazyku.