DANE

Zabezpečujeme služby:

Vedenie evidencie, spracovanie podkladov a vypracovávanie daňových priznaní k jednotlivým daniam:

daň z príjmov právnickych a fyzických osôb
daň z pridanej hodnoty
daň z motorových vozidiel
daň z nehnuteľnosti


Daňové poradenstvo

paušálne
jednorázové, podľa požiadaviek klienta

Pri našej práci postupujeme v zmysle platných predpisov. Máme skúsennosti s aplikáciou medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojakého zdanenia.

Informácie získané pri vykonávaní našej činnosti považujeme za dôverné a zachovávame mlčanlivosť.

Výstupy z poskytnutých služieb vieme pre Vás zabezpečiť aj v nemeckom a anglickom jazyku.

ikona-vahy